Ari Takanen

Blogi

Kohti vahvempaa kotimaista omistajuutta

Tänään pidin puheenvuoron Marinin hallituksen ”Kohti vahvempaa kotimaista omistajuutta” paikallisessa tilaisuudessa. Ensimmäisen kerran elämässäni, tai no oikeasti toisen kerran, kirjoitin puheenvuoroni ylös. Tässä se on:

Kiitos kutsusta tärkeän keskusteluaiheen ympärille. Puheenvuoroni lopussa listaan seitsemän tärkeää toimenpidettä harkintaanne. Mutta ensin perusteluja.

Olen Ari Takanen, startup-yrittäjä, startup-sijoittaja ja neuvonantaja. Perustimme 2015 Ouluun yksityisen startup-hautomon ja siemenvaiheen rahoitusyhtiön nimeltään Kielo Growth. Viiden vuoden jälkeen perheeseemme kuuluu 30-40 yritystä, ja noin 150 työntekijää. Lisäksi olemme näiden vuosien aikana sijoittaneet kahdeksaantoista yritykseen. Omistajiamme ovat paikalliset yksityiset sijoittajat ja startup-yhteisön aktiivit. Lisäksi seuraamme noin 400 Pohjois-Suomalaisen startupin ja kasvuyhtiön taivalta.

Mitä haasteita olen havainnut?

Startupit ja kasvuyhtiöt ovat tärkein voimavaramme parempaan tulevaisuuteen. Alle 5% perustettavista yhtiöistä työllistää 80% uusien yritysten työntekijöistä viiden ensimmäisen kasvuvuoden aikana. Startuppien ja muidenkin kasvuyhtiöiden ensimmäiset vuodet ovat kuitenkin haastavimmat, moni hyväkin idea kuolee ensimetreillä paikallisen avun ja paikallisen rahoituksen puutteeseen. Harvoissa kaupungeissa löytyy yrityshautomoja auttamaan yrittäjää hiomaan liiketoimintasuunnitelmaansa, tai löytämään ympärilleen vahvaa tiimiä ja alkuvaiheen sijoittajia. Enkelisijoittajat ovat lukumäärällisesti painottuneet pääkaupunkiseudulle, entisestään heikentäen muiden alueiden yritysten menestysmahdollisuuksia.

Seuraavaksi joitain huomioitani, miten asiat toimivat nyt.

Koska alkuvaiheen sijoituksissa riskit ovat suuret, osa sijoittajista haluaa ensisijaisesti sijoitukselleen erittäin hyvän tuottomahdollisuuden. Vain yksi kymmenestä sijoituksesta tuottaa, joten tuottotavoite on vähintään kymmenkertainen sijoitetulle pääomalle. Aktiivisessa työelämässä toimivat sijoittajat eivät välttämättä pysty tarjoamaan riittävää aktiivista apua. Aktiivisen omistajuuden korostaminen onkin erittäin tärkeää juuri alkuvaiheen yrityksille. Startup-sijoittaminen ei ole välttämättä paras kohde kaikkien kotitalouksien sijoituksille, vaikkakin joukkorahoitusalustat ja sijoitusyhtiöt madaltavat riskiä mahdollistamalla riittävän hajautuksen. Enkeliverkostot, eli Suomessa FIBAN, onkin hoitanut tehtäväänsä varsinkin pääkaupunkiseudulla todella hyvin. Korkeariskisiin yhtiöihin sijoittaa suoraan yleensä varakkaat henkilöt tai taloudet, joilla sijoitusvarallisuus on riittävä ja riskinottokyky mahdollinen. Usein rahoitusta on kuitenkin pakko hakea ulkomailta, koska Suomesta sitä ei löydy. Yrityskauppoja ja ulkomaista rahoitusta ei saa nähdä mörkönä. Ulkomainen rahoitus ja yrityskaupat on vientiin verrattavaa liiketoimintaa, ja tuo talouskuplaamme lisää rahaa. Osaajat ja tekijät pysyvät yrityskaupan jälkeen pääasiassa kuitenkin kotimaassa, ja lähes poikkeuksetta synnyttävät uutta liiketoimintaa. Kotimaassamme on harvoin kilpailukykyisiä ostajia, mutta niitäkin syntyy jatkuvasti lisää parhaimmista kasvuyhtiöistämme. Jos kuitenkin tavoite on vähentää ulkomaille myytyjä liikeideoita, pitää kotimaiseen pörssiin pääsemistä tehdä helpommaksi.

Lopuksi yhteenvetona:

Minun havaitsemat toimenpiteet:

1) Parempien startup-aihioiden mahdollistaminen yksityisellä tai yritysvetoisella hautomotoiminnalla, jossa mukana ovat aikaisemmin menestyneet yrittäjät.

2) Yhteissijoittamisen helpottaminen sijoitusyhtiöitä rakentamalla ja tukemalla, sekä enkelisijoittajien syndikoinnilla sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

3) Aktiiviseen omistajuuteen kannustaminen, kohdistuen edellisiin startup-yrittäjiin ja kasvuyrittäjiin, sekä ulkomailla työskentelevään Suomi-verkostoon.

4) Yrittäjyyteen ja enkelisijoittamiseen kannustaminen, ja syyllistävien toimenpiteiden kuten konkurssi-kirouksien minimointi ja eliminointi.

5) Yrityskauppojen vaihtoehtojen korostaminen jo aikaisessa vaiheessa, yrittäjiä ei saa puskea ainoastaan kohti VC-rahaa ja ulkomaista exittiä.

6) Pörssiin pääsemisen tukeminen ja kriteeristön madaltaminen.

7) Tärkein kuitenkin on yrittäjien tukeminen, taloudellisesti ja henkisesti. Yrittäminen on se kaikkein tuskaisin tie, vaikkakin palkinnotkin voivat olla suuret.

Facebook
Twitter
LinkedIn